Seværdigheder i Singapore

Åben kort
Coat of arms: Singapore

13:47:16

Landekode ISO SG

Telefonopkald +65

Tidszone Asia/Singapore

Hovedstad

Mest populære byer

Ang Mo KioNordøstlige RegionBefolkning:166 820
BedokØstregionenBefolkning:289 750
BishanCentral RegionBefolkning:90 700
Boon LayVestlige regionBefolkning:30
Bukit BatokVestlige regionBefolkning:139 270
Bukit MerahCentral RegionBefolkning:152 790
Bukit PanjangVestlige regionBefolkning:139 030
Bukit TimahCentral RegionBefolkning:74 470
ChangiØstregionenBefolkning:2 220
Choa Chu KangVestlige regionBefolkning:186 580
ClementiVestlige regionBefolkning:91 630
Downtown CoreCentral RegionBefolkning:3 720
GeylangCentral RegionBefolkning:116 960
HougangNordøstlige RegionBefolkning:224 390
Jurong EastVestlige regionBefolkning:84 980
Jurong WestVestlige regionBefolkning:267 840
KallangCentral RegionBefolkning:101 210
Lim Chu KangNordregionenBefolkning:90
MandaiNordregionenBefolkning:2 130
Marine ParadeCentral RegionBefolkning:48 730
MuseumCentral RegionBefolkning:380
NewtonCentral RegionBefolkning:7 270
North-Eastern IslandsNordøstlige RegionBefolkning:60
NovenaCentral RegionBefolkning:47 990
Orchard RoadCentral RegionBefolkning:960
OutramCentral RegionBefolkning:20 840
Pasir RisØstregionenBefolkning:139 890
Paya LebarØstregionenBefolkning:40
PioneerVestlige regionBefolkning:100
PunggolNordøstlige RegionBefolkning:146 640
QueenstownCentral RegionBefolkning:98 050
River ValleyCentral RegionBefolkning:9 190
RochorCentral RegionBefolkning:13 900
SeletarNordøstlige RegionBefolkning:280
SembawangNordregionenBefolkning:76 530
SengkangNordøstlige RegionBefolkning:232 100
SentosaCentral RegionBefolkning:1 690
SerangoonNordøstlige RegionBefolkning:120 670
Singapore RiverCentral RegionBefolkning:2 720
Sungei KadutNordregionenBefolkning:770
TampinesØstregionenBefolkning:258 310
TanglinCentral RegionBefolkning:19 000
TengahVestlige regionBefolkning:10
Toa PayohCentral RegionBefolkning:124 940
TuasVestlige regionBefolkning:70
Western Water CatchmentVestlige regionBefolkning:710
WoodlandsNordregionenBefolkning:250 170
YishunNordregionenBefolkning:210 440

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning